Ervaring

Advisering

  • De begeleiding van verschillende deelnemingen van participatiemaatschappijen.
  • De begeleiding van overnames, onder meer voor een grote oliemaatschappij, een internationale denktank en een maatschap van professionals.
  • Advisering aan en onderhandelingen voor verschillende overheden op het gebied van financiering, infrastructurele projecten en complexe contracten.
  • Advisering van medezeggenschapsorganen, onder meer van een bank en een verzekeraar.
  • De begeleiding van verschillende reorganisaties, onder meer van een telecombedrijf.
  • Advisering van bestuurders en commissarissen over hun vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke positie.
  • Advisering van werknemers met betrekking tot hun rechtspositie en bij ontslag.

Procedures

Jitze procedeert zeer regelmatig, zowel voor de overheidsrechter als in arbitragezaken. Voorbeelden van sinds 2006 in openbaar toegankelijke bronnen gepubliceerde uitspraken:

Publicaties

Wijziging van art. 2:9 BW en de aansprakelijkheid van bestuurders
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten 31 juli 2012, nr. 15
   
De bestuurder van beursvennootschap : niet langer werknemer
Auteur(s) J.L.A. Nicolai en H. Koster
Uitgegeven Ondernemingsrecht 2010, nr. 6, p. 269-273
   
Contractuele regeling van de waardebepaling bij uitstoting
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven Ondernemingsrecht 2009, nr. 17, p. 735-736
   
Ontslag van een stichtingsbestuurder op grond van art. 2:298 BW : enkele arbeidsrechtelijke complicaties
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven Tijdschrift voor ondernemingsbestuur 2007, nr. 6, p. 194-197
   
Overgang van ondernemingen en faillissement : haken en ogen
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven Ondernemingsrecht 2005, nr. 9, p. 307-311
   
Het wetsvoorstel flexibiliteit en zekerheid deel I en II
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven Nieuwsbrief BW 1998, nr. 9, p. 103-104 en nr. 10, p. 106-108
   
Op het kruispunt van twee wegen
Auteur(s) J.L.A. Nicolai
Uitgegeven BR 1992, nr. 7, p. 509-515
Ontwerp en realisatie: Webton