Welkom

Jitze Nicolai (1967) is sinds 1993 werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht.

Ondernemingsrecht

Op ondernemingsrechtelijk gebied bestaat zijn dienstverlening onder meer uit de begeleiding van overnames en participaties, de advisering van raden van bestuur en commissarissen, en het adviseren en procederen in geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders. Daarnaast voert Jitze een algemene commerciële advies- en procespraktijk voor ondernemingen en overheden.

Arbeidsrecht

Op arbeidsrechtelijk gebied staat Jitze zowel werkgevers als werknemers bij, alsmede ondernemingsraden. Jitze treedt op voor overheden, ondernemingen, non-profit instellingen en particulieren.

Ontwerp en realisatie: Webton